• Chorvatsko

 • Kdy?

 • Kdo?

 • Mapa

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro nájemce

1. REZERVACE A PLACENÍ

 • Při rezervaci, nájemce potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami, a že je akceptuje jako celek. Při rezervaci je nájemce povinen zaplatit zálohu a rezervační poplatek, zatímco zbylou částku je třeba zaplatit přímo po příjezdu do ubytovací jednotky.

2. CENA UBYTOVÁNÍ

 • Cena ubytování je uvedena v EUR. Nájemníkům, kteří zaplatili zálohu za svou rezervaci, Online Croatia garantuje cenu ubytování. Pokud do pronajmutého ubytovacího zařézené dorazí více osob, než je uvedeno na poukázce, hostitel má právo odmítnout další nájemníky anebo je přijmout za příplatek přímo na míste.

3. PRÁVO AGENTURY NA ZMĚNY A ZRUŠENÍ

 • Online Croatia si vyhrazuje právo změnit nebo upravit rezervaci v případě okolností způsobené okolnostmi, které nemůže ovlivnit, které nelze předvídat, odvrátit nebo opravit. Rezervované ubytování se dá vyměnit jen pokud je ubytovací jednotka stejné nebo vyšší kategorie a za cenu potvrzenou při rezervaci, za předpokladu, že nájemce je obeznámen dopředu. V případech, kdy náhradní ubytování  není k dispozici, nebo kient ho odmítne, Online Croatia zaručuje vrácení celého zaplaceného obnosu.

4. PRÁVO HOSTA NA ZMĚNY A ZRUŠENÍ

 • Host má právo na vrácení zálohy v případě zrušení cesty pro nepředvídatelné okolnosti do 3 dnů
 • před začátkem zájezdu, a v případě, že agentura tyto nepředvídané okolnosti potvrdí.
 • NEPŘEDVÍDATELNÝMI OKOLNOSTMI JSOU:
 • nečekaná akutní onemocnění (kromě psychických onemocnění), která vyžadují lékařskou péči
 • poruchy v těhotenství
 • úmrtí nebo těžké tělesné poranění zákazníka, manželského nebo nemanželského partnera, s kterým zákazník žije v manželském nebo nemanželském poměru, dítěte, rodičů, sourozence nebo osoby, kterou zákazník opatruje
 • rozvod manželství
 • Cestu lze u agentury zrušit písemně nejpozději tři dny před nástupem dle voucheru. V rámci zjišťování nepředvídatelných okolností a za účelem vrácení zálohy bude agentura od zákazníka požadovat předložení dokumentace. Pokud dokumentace nebude kompletní anebo nebude prokazovat žádnou z výše uvedených okolností, které agentura považuje za nepředvídatelné, agentura má právo zamítnou vrácení zálohy.
 • Vrácení zálohy znamená vrácení celé uhrazené zálohy po odečtení bankovních poplatků. Prostředky lze převést pouze na devizový účet zákazníka, který je nositelem rezervace a na jeho jméno a příjmení. Vrácení zálohy neznamená vrácení rezervačního poplatku. Když se nepředvídatelné okolnosti vztahují na jednoho z účastníků cesty, agentura vrátí část zálohy poměrně počtu účastníků cesty
 • OKOLNOSTI, KTERÉ NEUZNÁVÁME PRO VRÁCENÍ ZÁLOHY: chyby při volbě cesty, nevole zákazníka cestovat, události ke kterým došlo před zaplacením zálohy ze strany klienta nebo které šlo předvídat, plánované, očekávané nebo posunuté termíny operací, léčebných postupů či zákroků, válka, válečné operace nebo válce podobné události, terorizmus, epidemie a pandemie, přírodní katastrofy, vyšší moc, zákaz či rozhodnutí státní moci, jaderné události apod.
 • V případě, že host rezervaci ruší (stornuje) z důvodu jiných okolností, zrušení po třech dnech jeho přijetí nebo do ubytovací jednotky nenastoupí, celou zaplacenou částku si příjemce platby ponechá a žádné peníze nebudou hostu vráceny.
 • Celková cena uvedená ve voucheru musí být uhrazena i v případech, kdy:
 • ubytovací jednotku využívá méně hostů než bylo domluveno
 • host přijíždí do ubytovací jednotky s jedním nebo více dny zpoždením
 • host opouští ubytovací jednotku před datem odjezdu (poskytovatel služby není povinen vrátit peníze za dny, kdy host nepobýval v apartmánu).
 • Pokud host nepřijede do apartmánu do půlnoci od počátku poskytování služeb, poskytovatel služeb není dále povinen držet ubytovací jednotku pro hosta.
 • Pokud do ubytovací jednotky přijede více osob než je uvedeno ve voucheru, má poskytovatel služeb právo odmítnout poskytnutí služeb ubytování dalším osobám nebo je ubytovat za doplatek, který bude zaplacen přímo poskytovateli služeb.

5. POVINNOSTI AGENTURY

 • Je povinností agentury postarat se o zájmy nájemníků a poskytovatelů ubytování, podle obecně uznávaných zvyklostí a praxe v cestovním ruchu

6. POVINNOSTI NÁJEMCE

 • Nájemce je povinnen:
 • Zaplatit zbytek ceny u pronajímatele v hotovosti v den příjezdu.
 • Dodržovat domácí řád v ubytovacích jednotkách a musí mít dobré vztahy s hostiteli.
 • Poskytnout po příjezdu potvrzení o zaplacení (voucher, který obdržel emailem) a cestovní doklady.
 • Nájemce je povinen ověřit, zda je nutné vízum pro země, kde se nachází cíl nebo do sousedních zemí.
 • V případě, že nájemce nebude dodržovat výše uvedených povinností, Nájemce je odpovědný za způsobenou škodu a musí pokrýt náklady. Potvrzením rezervace, nájemce souhlasí zaplatit za všechny škody způsobené přímo hostiteli. V případě, že zákazník nebude dodržovat domácí řád v ubytovací jednotce (zejména rušení ostatních hostů, nebo sousedů po 23:00), hostitel má právo ukončit pronájem, bez povinnosti náhrady nájemci.

7. KOMPETENCE SOUDU

 • Cílem Nájemce a Agentury je pokusit se urovnat všechny eventuální neshody při uplatňování této dohody, a pokud není možné dosáhnout dohody, otázka řešení bude předmětem rozhodnutí kompetentního soudu v Dubrovníku, pod vedením zákonů Chorvatské republiky.
 • Dubrovník, 01.01.2015.
 • Poznámka: U všech rezervací  do 31.12.2014. platí všeobecné podmínky, které jsou uvedené na voucheru a které byli domluvny s klienty.

Prozkoumejte více